BAA_JordiDiaz_LaDestil.leria

 

From 7 February to 18 March a selection of works by painter Jordi Diaz Alamà’s and students at the Barcelona Academy of Art will be exhibited at La Destil·leria (Mataro).

The exhibition at La Destil·leria is not a collective exhibition, but a choral show of the work of the artists. It is an exhibition under the expert direction of Jordi Diaz Alamà, who, through his work and his mastery fosters the participation of outstanding students of the Barcelona Academy of Art with the aim of establishing a dialogue between the academic and personal work.

The artistic movement which defines the work of Diaz Alamà is contemporary figurative realism, which is rooted in the academic methodologies established during the 19th century in the best academic art schools in Europe. It is a realistic, traditional and classical kind of painting, but which plays in favour of the representation of more contemporary concepts and elements,” explains the artist.

When mentioning references to explain his work, Diaz Alamà does not hesitate to cite Velázquez, Sorolla, Fortuny and Sargent, great masters of all time- and other contemporary artists such as Alex Kanevsky, Sophie Jodoin, Antonio López and Odd Nerdrum. Today, under this same philosophy and an educational program rescued from these great academic institutions in the past, the Barcelona Academy of Art aims to train future artists giving them a good foundation that will allow them to build their own language with the inclusion of more contemporary concepts.

*********

De 7 febrer fins març 18 una selecció d’obres del pintor Jordi Diaz Alamà i d’estudiants de l’Acadèmia d’Art de Barcelona s’exhibirà a La Destil·leria (Mataró).

 

Del 7 de febrer al 18 de març Jordi Diaz Alamà i la Barcelona Academy of Art exposen a La Destil·leria de Mataró. La pròxima mostra a l’espai de La Destil·leria no és una col·lectiva, sinó més aviat una obra coral. Es tracta d’una exposició sota la batuta experta de Jordi Díaz Alamà, que des de la seva obra i el seu mestratge propicia la participació d’estudiants destacats de la Barcelona Academy of Art amb la voluntat d’establir un diàleg entre l’obra acadèmica i l’obra personal.

El corrent artístic amb què s’identifica Díaz Alamà és el realisme figuratiu contemporani, que troba les seves arrels en la recerca d’un sistema acadèmic conreat durant el segle XIX a les millors escoles acadèmiques d’Europa. “Es tracta d’una obra pictòrica realista, tradicional i clàssica al servei de la representació d’elements i conceptes actuals”, explica l’artista.

Demanat sobre els referents necessaris que expliquen la seva obra, Díaz Alamà no dubta en citar Velázquez, Sorolla, Sargent i Fortuny –grans mestres de tots els temps– i els contemporanis Alex Kanevsky, Sophie Jodoin, Antonio López o Odd Nerdrum. Avui, amb aquesta mateixa filosofia i amb un programa docent rescatat d’aquestes grans institucions acadèmiques del passat, la Barcelona Academy of Art vol formar els artistes del futur dotant-los d’una bona base que els permeti construir un llenguatge propi i personal amb la inclusió de conceptes més contemporanis.

*********

De 7 febrero hasta 18 marzo una selección de obras del pintor Jordi Diaz Alamà y de estudiantes de la Academia de Arte de Barcelona se exhibirá en La Destil·leria (Mataró).

Del 7 de febrero al 18 de marzo Jordi Diaz Alamà y la Barcelona Academy of Art exponen en La Destil·leria de Mataró. La próxima muestra en el espacio de La Destil·leria no es una colectiva, sino más bien una obra coral. Se trata de una exposición bajo la batuta experta de Jordi Díaz Alamà, que desde su obra y su maestría propicia la participación de estudiantes destacados de la Barcelona Academy of Art con la voluntad de establecer un diálogo entre la obra académica y la obra personal.

La corriente artística con el que se identifica Díaz Alamà es el realismo figurativo contemporáneo, que encuentra sus raíces en la búsqueda de un sistema académico cultivado durante el siglo XIX en las mejores escuelas académicas de Europa. Se trata de una obra pictórica realista, tradicional y clásica al servicio de la representación de elementos y conceptos actuales, explica el artista.

Preguntándole sobre los referentes necesarios que explican su obra, Díaz Alamà no duda en citar a Velázquez, Sorolla, Sargent y Fortuny -grandes maestros de todos los tiempos- y los contemporáneos Alex Kanevsky, Sophie Jodoin, Antonio López o Odd Nerdrum. Hoy, con esta misma filosofía y con un programa docente rescatado de estas grandes instituciones académicas del pasado, la Barcelona Academy of Art quiere formar los artistas del futuro dotándolos de una buena base que les permita construir un lenguaje propio y personal con la inclusión de conceptos más contemporáneos.

Camí Ral, 282-284 | 08301 Mataró
610 59 43 78 | info@destilleria.com